Opatrenia 1.1 a 1.2

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

działanie

DEFRO Spoločnosť s ručením obmedzeným Komanditná spoločnosť realizuje Projekt pre opatrenia 1.1 a 1.2 podporované Európskou úniou z Regionálneho fondu v rámci Regionálneho operačného programu Świętokrzyského vojvodstva pre roky 2007-2014.

Titul projektu:

Rast konkurencieschopnosti a inovatívnosti podniku Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO prostredníctvom investícii do moderného strojového parku a nemateriálnych a právnych hodnôt. 
Opatrenie 1.1 – bezprostredná podpora sektoru mikro, malých a stredných podnikov.
Cieľom opatrenia je zvyšovanie inovatívnosti a konkurencieschopnosti mikro, malých a stredných podnikov prostredníctvom podpory krokov na zvýšenie ich technologickej alebo organizačnej úrovni, spojených s rozšírením podniku, nákupom dlhodobého majetku a nemateriálnych a právnych hodnôt, uľahčenie podnikateľom naviazať styky s potenciálnymi zahraničnými partnermi a umožnenie prezentácii svojej exportnej ponuky na trhoch a výstavách a s nimi spojených zahraničných hospodárskych misiách, podpora inovácií v oblasti nakladania s odpadovou vodou, ochrany ovzdušia, likvidácie odpadov a realizácie zavádzania pravidiel integrovaného prístupu k zabránení znečisťovania a obmedzení (kontroly) znečistení a predovšetkým prispôsobovaní podnikov požiadavkám (BAT), podpore vytvárania a vybavenia nových pracovných miest spojených s vytváraním nových výrobkov/služieb alebo zavádzaním novej technológie.

Licznik odwiedzin: 9083269 , dzisiaj: 13 , wczoraj: 12 , online: 0