Ekodizajn

Kompakt EkoPell

 

Ekodizajn


ecodesign

Čo to je Ekodizajn?

Tento pojem sa spája so smernicou  Európskeho parlamentu 2009/125/ES určujúcou všeobecné pravidla stanovenia požiadaviek týkajúcich sa ekologického projektovania výrobkov spojených s energiou.

Po žiarovkách, bielej technike pre domácnosti apod. prišla doba na vykurovacie zariadenia. Na niektoré z nich, ako sú tepelné čerpadla alebo plynové kotly, sa tato požiadavka vzťahuje už od roku 2015. Kotly ústredného kúrenia na pevné paliva boli zariadené do nariadenia Komisie EÚ 2015/1189 z dňa 28. apríla 2015., ktoré začne platiť od 1. januára 2020.

Ponúkané zariadenia, navrhnuté v súladu s požiadavkami EKODIZAJN, vďaka úsporám energie a paliva prispejú významným spôsobom ku zlepšení kvality ovzdušia. Bohužiaľ, znamená to aj, že časť teraz vyrábaných zariadení bude musieť byť vyradená z predaja. Týka sa to predovšetkým neefektívnych, málo účinných kotlov s nadnormatívnymi emisiami škodlivých zlúčenín.

 

Sigma EkoPell

 

Zariadenie zavádzané na trh od roku 2020 bude musieť spĺňať nasledujúce požiadavky:

Sezónna energetická efektivita vykurovania miestnosti pre kotly s menovitým tepelným výkonom

≤ 20 kW

min. 75%

>20 kW

min. 77%

 

Kotły z zasypem ręcznym

Kotły z zasypem automatycznym

Sezónna emisia prachu

< 60 mg/m3

< 40 mg/m3

Sezónna emisia organických plynných zlúčenín

< 30 mg/m3

< 20 mg/m3

Sezónna emisia oxidu uhoľnatého

< 700 mg/m3

< 500 mg/m3

Sezónna emisia oxidov dusíku

< 200 mg/m3 – pre kotly na biomasu

< 350 mg/m3 – pre kotly na fosílne paliva

 

ecodesign etykieta

Čo znamená sezónna energetická účinnosť vykurovania priestorov / sezónna emisia?

V priebehu vykurovacej sezóny kotol pracuje iba krátky čas s menovitým výkonom, ale cez zvyšnú časť sezóny pracuje so zníženým výkonom. Toto bolo zohľadnené pri zavádzaní pojmu sezónnej emisie ako váženého priemeru z emisii, ktorý zohľadňuje menovitý aj znížený výkon. Obdobne bola riešená otázka sezónnej energetickej účinnosti vykurovanie priestorov ako účinnosti zníženej o spotrebu elektrickej energie.

 

Kotol so štítkom

S ekodizajnom sa spája použitie energetických štítkov. Tuto povinnosť budú mať výrobcovia zariadení na pevné paliva o veľa skôr - už od 1. 4. 2017 by mal byť každý kotol označený známym z iných výrobkov energetickým štítkom informujúcim o energetickej triede zariadenia.

DEFRO je pripravené na prichádzajúce zmeny – v našej ponuke máme kotly splňujúce požiadavky EKODIZAJN, čo je potvrdené príslušným osvedčením vystaveným akreditovanou skúšobňou.

Licznik odwiedzin: 9083268 , dzisiaj: 12 , wczoraj: 12 , online: 0