Tepelné čerpadla

Tepelné čerpadlo DEFRO DHP PREMIUM HB

Zobacz produkt w 360°

Prvé poľské tepelné čerpadlo typ plug in


Elektrické zapojenie je neobvyklé jednoduché a rýchle. Spočíva v spojení vonkajšej jednotky s hydromodulom s použitím určeného na tento účel vodiča dodávaného spolu s tepelným čerpadlom a v následnom zapojení hydromodulu do elektrickej zásuvky s použitím elektrického napájacieho kábla so zástrčkou, ktorý je takisto dodávaný v súprave. Toto minimalizuje riziko chýb pri zapojení a významne skracuje dobu montáže.

plugin hb

 

Defro DHP PREMIUM je tepelné čerpadlo vzduch-voda typ monoblok najnovšej generácie, vytvorené pre poľské klimatické podmienky. Navrhnuté a vyrobené v Poľsku najväčším výrobcom zariadení na vykurovanie so 100 % tuzemským kapitálom. Zariadenie bolo preskúmané vedcami z technickej univerzity AGH.Prednosti

 • Trieda energetické účinnosti A++ pri teplote napájaní 55°C . Zvýšená finanční podpora z programu „Čistý vzduch“.
 • Plne funkčný a ľahko ovládateľný ovládač.
 • Prístup ku všetkým nastavením a parametrom práce aj prostredníctvom mobilnej aplikácie a webu.
 • Počítadlo elektrickej energie, COP a vykurovacieho výkonu tepelného čerpadla.
 • Výnimočne vysoká účinnosť predovšetkým v nízkych teplotách.
 • Pracovní parametre v podmienkach A-15 / W35:
 • Vykurovací výkon / COP: 7,0kW / 3,01.
 • Činnosť tepelného čerpadla aj pri vonkajšej teplote -25°C.
 • V štandardnej výbave funkcia chladenia.
 • V súprave hydromodul vybavený prepínacím modulom TUV / ÚK, obehovým čerpadlom, ovládacím modulom, elektrickým ohrievačom s výkonom 6 kW podporujúcim činnosť tepelného čerpadla v extrémne nízkych teplotách.

 

dcp 12 wizualizacja


HB - 8, 12 kW

 

Hydromoduł HB - 8, 12 kW

 

HB - 16 kW

 

Hydromoduł HB 16 kW 

8, 12 kW

Wymiary jednostki zewnętrzenej 8, 12 kW

 

16 kW

Wymiary jednostki zewnętrzenej 16 kW
 

Technické údaje DHP PREMIUM 8 DHP PREMIUM 12 DHP PREMIUM 16
Vykurovací výkon / COP przy A7 / W35* 7,9 kW / 4,8 12,0 kW / 4,8 16,3 kW / 4,8
Vykurovací výkon / COP przy A2 / W35* 6,1 kW / 3,8 9,0 kW / 3,8 13,0 kW / 3,8
Vykurovací výkon / COP przy A-7 / W35* 5,4 kW / 3,2 7,6 kW / 3,2 10,7 kW / 3,2
Vykurovací výkon / COP przy A-15 / W35* 4,5 kW / 3,0 7,0kW / 3,0 9,2 kW / 3,0

Trieda energetickej účinnosti (teplota napájania 35°C)

A++
Trieda energetickej účinnosti (teplota napájania 55°C) A++
Maximálna teplota napájania

10oC / 65oC

Chladivo / hmotnosť chladiva R290 / 1,4 kg

R290 / 1,8 kg

R290 / 4 kg
Druh kompresoru Copeland Scroll
Dolná / horná hranica teploty vzduchu pre činnosť tepelného čerpadla

-25oC / + 35oC

Úroveň akustického výkonu vonkajší /vnútorný nočný režim / v miestnosti 59 / 43 dB (A) 60 / 36 dB (A) 64 / 43dB (A)
Napätie napájania tepelného čerpadla 3x400 V, 50 Hz
Prúdový istič C 20A
Hmotnosť – vonkajšia jednotka 209 kg

215 kg

228 kg

 

Konštrukcia vonkajšej jednotky DHP PREMIUM

pompa_ciepla_technologia.jpg

 1. Ventilátor – vynucuje prietok vzduchu prostredníctvom výparníku. Za účelom minimalizácie hluku majú lopatky ventilátoru na koncoch výrezy, tzv. „sovie pera“.
 2. Výparník Výparník v podobe ľahkého lamelového tepelného výmenníku, je určený na odber zadarmo tepelnej energie z vonkajšieho vzduchu prúdiaceho do chladiva (R290 – propán). Je to možné vďaka fázové premene propánu z kvapalného do plynového skupenstva pri nízkych vonkajších teplotách. Počas odparovania chladivo s nízkym tlakom odoberá teplo z okolia (atmosférický vzduch), čím ho schladzuje.
 3. Kompresor typ scroll Z výparníku je chladivo v podobe plynu nasávané kompresorom. Zvyšuje sa jeho tlak, čo súčasne spôsobuje rast jeho teploty. Kompresor bol namontovaný na špeciálnej „plávajúcej tácke“ oddelenej od konštrukcie s použitím tlmičov vibrácií a tepelne izolovanej. V prípade DHP Premium bol použitý špirálny kompresor špičkovej triedy Emerson Copeland Scroll určený na prácu s chladivom R290.
 4. Kondenzátor Z kompresoru sa chladivo v podobe horkého plynu dostáva do kondenzátoru, ktorý má podobu doskového výmenníku. Tu dochádza ku predaní tepla z horkého plynu do vykurovacej vody. Skvapalňujúci sa propán odovzdáva do vykurovacieho okruhu teplo získané skôr vo výparníku a kompresoru.
 5. Elektronický expanzný ventil Po predaní tepla v kondenzátoru, je chladivo v tekutom skupenstve smerované do expanzného ventilu. Tu dochádza ku znížení tlaku a ďalšiemu poklesu teploty. Expanzný ventil kontroluje, aby sa do výparníku dostávalo optimálne množstvo chladiva. Použitý v DHP Premium elektronický expanzný ventil dáva najväčšie možnosti z dostupných na trhu riešení. Vďaka tomu je možné získať pomerne vysoký COP v plnom rozsahu pracovnej teploty.
 6. Bezpečnostný ventil Na vodnej strane, na výstupe z kondenzátoru bol namontovaný bezpečnostný ventil 2,5 bar. Tento zaisťuje systém proti prestupu chladiva (propánu) do vykurovacieho obehu a okrem toho chráni doskový výmenník proti poškodení v prípade zamrznutia vody vo vykurovacom okruhu.
 7. Ovládač chladiaceho okruhu V špeciálnej komore vonkajšej jednotky bol umiestnený ovládač zodpovedajúci za činnosť chladiaceho okruhu.
 8. Odkvapkávacia tácka je určená na zbieranie a odvádzanie vody pochádzajúcej z rozmrazovania výparníku. Je prevedený z nerezové oceli a tepelne izolovaný. Ochranou proti zamrzávaní je systém trubiek s teplým pracovným médiem. Vďaka tomu nie je nutný dodatočný elektrický vykurovací kábel. Uvedené prvky boli umiestené v kryte určenom na prácu v medzných poveternostných podmienkach. Za účelom stabilizácie práce a maximálneho odhlučnenia bola konštrukcia navrhnutá a prevedená zo špičkových materiálov. Kryt bol zvukovo a tepelne izolovaný. Podpery boli pripevnené ku špeciálnym montážnym profilom tak, aby bolo možné presné vyrovnanie zariadenia aj na nerovnom podkladu.

 

 

 

Hydromoduł HB

plugin hb

Licznik odwiedzin: 9081825 , dzisiaj: 5 , wczoraj: 17 , online: 0