Kotly série MAX

filtry

Kotly série MAX pre každú stavebnú investíciu

Ponuka výrobkov DEFRO zahrnuje aj kotly so stredným a veľkým výkonom, ktoré sú určené pre kúrenie v systémoch ústredného kúrenia a na prípravu TÚV v obytných a verejných budovách. Kotly sérii MAX splňujú požiadavky normy EN-303-5:2012 a požiadavky Ecodesign (Ekoprojekt) v súladu so smernicami Európskej únie. Boli navrhnuté na spaľovanie tuhých palív s rozdelením na čierne uhlie sortimentu eko-hrášok a biomasu v podobe pelet a zaisťujú trvalú prácu zariadenia vo vykurovacom období.

Vďaka výskumným prácam a stálej kontrole v projektovej etape a pri výrobe, získali kotly uznanie v mnohých investičných objektoch na území našej krajiny aj v zahraničí.

V prípade kotlov série MAX je zvlášť dôležité plnenie pokynov týkajúcich sa montovania a prevedenia tepelného zabezpečenia, a správna obsluha zariadenia, toto účinne zaručuje jeho fungovanie. Voľba výkonu kotla by sa mala odohrávať na základe prevedeného energetického auditu a montáž prevedený oprávnenými kvalifikovanými pracovníkmi podľa platných noriem a pokynov výrobcu obsiahnutých v technickej a prevádzkovej dokumentácii kotla

Licznik odwiedzin: 9089871 , dzisiaj: 31 , wczoraj: 77 , online: 0