Tepelné čerpadla

Tepelné čerpadlo DEFRO DHP PREMIUM

Zobacz produkt w 360°

Defro DHP PREMIUM je tepelné čerpadlo vzduch-voda typ monoblok najnovšej generácie, vytvorené pre poľské klimatické podmienky. Navrhnuté a vyrobené v Poľsku najväčším výrobcom zariadení na vykurovanie so 100 % tuzemským kapitálom. Zariadenie bolo preskúmané vedcami z technickej univerzity AGH.Prednosti

 • Trieda energetické účinnosti A++ pri teplote napájaní 55°C . Zvýšená finanční podpora z programu „Čistý vzduch“.
 • Plne funkčný a ľahko ovládateľný ovládač.
 • Prístup ku všetkým nastavením a parametrom práce aj prostredníctvom mobilnej aplikácie a webu.
 • Počítadlo elektrickej energie, COP a vykurovacieho výkonu tepelného čerpadla.
 • Výnimočne vysoká účinnosť predovšetkým v nízkych teplotách.
 • Pracovní parametre v podmienkach A-15 / W35:
 • Vykurovací výkon / COP: 7,0kW / 3,01.
 • Činnosť tepelného čerpadla aj pri vonkajšej teplote -25°C.
 • V štandardnej výbave funkcia chladenia.
 • V súprave hydromodul vybavený prepínacím modulom TUV / ÚK, obehovým čerpadlom, ovládacím modulom, elektrickým ohrievačom s výkonom 6 kW podporujúcim činnosť tepelného čerpadla v extrémne nízkych teplotách.
Prvé poľské tepelné čerpadlo typ plug in


Elektrické zapojenie je neobvyklé jednoduché a rýchle. Spočíva v spojení vonkajšej jednotky s hydromodulom s použitím určeného na tento účel vodiča dodávaného spolu s tepelným čerpadlom a v následnom zapojení hydromodulu do elektrickej zásuvky s použitím elektrického napájacieho kábla so zástrčkou, ktorý je takisto dodávaný v súprave. Toto minimalizuje riziko chýb pri zapojení a významne skracuje dobu montáže.

 

dcp 12 wizualizacja

Pompa ciepła DEFRO DHP PREMIUM

 

Rozmery vonkajšej jednotky

pompa_ciepla_rys_tech.jpg

 

 

 

Rozmery hydromodulu

 

 

Technické údaje HF HB – skoro v predaju
Rozmer - hydromodul (hĺbka/výška/šírka)

198 / 716 / 650 mm

198 / 716 / 650 mm

Hmotnosť – hydromodul

28 kg

28 kg

Prípojné hrdla vykurovacieho obehu – hydromodul

1"

1”

 

Technické údaje DHP PREMIUM 12
Vykurovací výkon / COP przy A7 / W35* 12,0 kW / 4,8
Vykurovací výkon / COP przy A2 / W35* 9,0 kW / 3,8
Vykurovací výkon / COP przy A-7 / W35* 7,6 kW / 3,2
Vykurovací výkon / COP przy A-15 / W35* 7,0kW / 3,0

Trieda energetickej účinnosti (teplota napájania 35°C)

A++
Maximálna teplota napájania

65oC

Chladivo / hmotnosť chladiva

R290 / 1,8 kg

Druh kompresoru Copeland Scroll
Dolná / horná hranica teploty vzduchu pre činnosť tepelného čerpadla

-25oC / + 35oC

Úroveň akustického výkonu vonkajší /vnútorný nočný režim / v miestnosti 60 / 55 / 36 dB (A) (A)
Napätie napájania tepelného čerpadla 3x400 V, 50 Hz
Prúdový istič C 20A
Rozmery – vonkajšia jednotka (hĺbka/výška/šírka) 619 / 1571 / 1222 mm
Hmotnosť – vonkajšia jednotka

229 kg

 

Konštrukcia vonkajšej jednotky DHP PREMIUM

pompa_ciepla_technologia.jpg

 1. Ventilátor – vynucuje prietok vzduchu prostredníctvom výparníku. Za účelom minimalizácie hluku majú lopatky ventilátoru na koncoch výrezy, tzv. „sovie pera“.
 2. Výparník Výparník v podobe ľahkého lamelového tepelného výmenníku, je určený na odber zadarmo tepelnej energie z vonkajšieho vzduchu prúdiaceho do chladiva (R290 – propán). Je to možné vďaka fázové premene propánu z kvapalného do plynového skupenstva pri nízkych vonkajších teplotách. Počas odparovania chladivo s nízkym tlakom odoberá teplo z okolia (atmosférický vzduch), čím ho schladzuje.
 3. Kompresor typ scroll Z výparníku je chladivo v podobe plynu nasávané kompresorom. Zvyšuje sa jeho tlak, čo súčasne spôsobuje rast jeho teploty. Kompresor bol namontovaný na špeciálnej „plávajúcej tácke“ oddelenej od konštrukcie s použitím tlmičov vibrácií a tepelne izolovanej. V prípade DHP Premium bol použitý špirálny kompresor špičkovej triedy Emerson Copeland Scroll určený na prácu s chladivom R290.
 4. Kondenzátor Z kompresoru sa chladivo v podobe horkého plynu dostáva do kondenzátoru, ktorý má podobu doskového výmenníku. Tu dochádza ku predaní tepla z horkého plynu do vykurovacej vody. Skvapalňujúci sa propán odovzdáva do vykurovacieho okruhu teplo získané skôr vo výparníku a kompresoru.
 5. Elektronický expanzný ventil Po predaní tepla v kondenzátoru, je chladivo v tekutom skupenstve smerované do expanzného ventilu. Tu dochádza ku znížení tlaku a ďalšiemu poklesu teploty. Expanzný ventil kontroluje, aby sa do výparníku dostávalo optimálne množstvo chladiva. Použitý v DHP Premium elektronický expanzný ventil dáva najväčšie možnosti z dostupných na trhu riešení. Vďaka tomu je možné získať pomerne vysoký COP v plnom rozsahu pracovnej teploty.
 6. Bezpečnostný ventil Na vodnej strane, na výstupe z kondenzátoru bol namontovaný bezpečnostný ventil 2,5 bar. Tento zaisťuje systém proti prestupu chladiva (propánu) do vykurovacieho obehu a okrem toho chráni doskový výmenník proti poškodení v prípade zamrznutia vody vo vykurovacom okruhu.
 7. Ovládač chladiaceho okruhu V špeciálnej komore vonkajšej jednotky bol umiestnený ovládač zodpovedajúci za činnosť chladiaceho okruhu.
 8. Odkvapkávacia tácka je určená na zbieranie a odvádzanie vody pochádzajúcej z rozmrazovania výparníku. Je prevedený z nerezové oceli a tepelne izolovaný. Ochranou proti zamrzávaní je systém trubiek s teplým pracovným médiem. Vďaka tomu nie je nutný dodatočný elektrický vykurovací kábel. Uvedené prvky boli umiestené v kryte určenom na prácu v medzných poveternostných podmienkach. Za účelom stabilizácie práce a maximálneho odhlučnenia bola konštrukcia navrhnutá a prevedená zo špičkových materiálov. Kryt bol zvukovo a tepelne izolovaný. Podpery boli pripevnené ku špeciálnym montážnym profilom tak, aby bolo možné presné vyrovnanie zariadenia aj na nerovnom podkladu.

 

 

 

Hydromoduł HF (Hydromoduł Full)

Hydromodul HB bol vo výrobe vybavený súpravou elektrických a hydraulických subsystémov, čo zaisťuje rýchle a ľahké pripojenie ku elektrickej sieti a vykurovaciemu okruhu a súčasne minimalizuje riziko chyby. V štandardnom vybavení je ovládanie podľa počasia, riadenie 2 vykurovacích okruhov (1 bezprostrední, 1 miešací), ovládanie TUV, ovládanie chladenia. Rýchly prístup ku náhľadu na činnosť tepelného čerpadla (vrátanie chladiacich parametrov) aj prostredníctvom aplikácie a webu, čo umožňuje rýchlu reakciu servisu, diagnózu chyby a odstránení poruchy. Vnútorná jednotka sa skladá z nasledujúcich prvkov:

 1. Elektrickej prípojky a senzora,
 2. Hrdla napájania z vonkajšej jednotky,
 3. Hrdla návratu do vnútornej jednotky,
 4. Hrdla napájania ÚK a TUV,
 5. Hrdla návratu z okruhu TUV,
 6. Hrdla návratu z okruhu ÚT,
 7. Farebného displeja zaisťujúceho intuitívny a ľahký prístup ku požadovaným nastavením,
 8. Kovového kryt hydromodulu,
 9. Hrdla odtoku z bezpečnostného ventilu,
 10. Elektrického ohrievača 6 kW (iba u verzie HF),
 11. Obehového čerpadla integrovaného s trojcestným ventilom (iba u verzie HF), bezpečnostným ventilom a automatickým odvzdušňovaním,
 12. Prietokomeru,
 13. Ovládača hydromodulu.
Licznik odwiedzin: 9066953 , dzisiaj: 5 , wczoraj: 45 , online: 0