TERMOREGULÁTOR

TERMOREGULÁTOR Defro 57

Zobacz produkt w 360°

TERMOREGULÁTOR DEFRO 57

Spolehlivé zařízení používané v topných systémech využívajících akumulační zásobníky. Termoregulátor DEFRO 57 má vliv na optimální napájení akumulačního zásobníku jako zásobníku energie, chrání přívod vratné vody do kotle proti příliš nízké teplotě média vracejícího se z topného systému a zároveň chrání kotel proti nízkoteplotní korozi. Termoregulátor DEFRO 57 prodlužuje životnost Vašeho kotle a podporuje tím snížení množství spotřebovaného paliva. Termoregulátor DEFRO 57 umožňuje zajišťovat přívod vratné vody do kotle, optimálně využívat účinnost kotle, odebírat teplou vodu, minimalizovat ničivé působení nízkoteplotní koroze a odstraňovat jev kondenzace. Pozornost si zaslouží také skutečnost, že nedochází k prudkému míchání vrstev vody v akumulačním zásobníku, což vede k rychlejší akumulaci tepla.

 

 

termoregulator defro 57

JAK FUNGUJE TERMOREGULÁTOR DEFRO 57?
Použití akumulačního zásobníku prodlužuje dobu mezi jednotlivými rozjezdy, a také má pozitivní vliv na životnost kotle. Kromě toho zařízení ochlazuje kotel vratnou vodou – teplá vody z horní části kotle se promíchává s malým množstvím vody ze dna nádrže. Pro maximální využití potenciálu akumulačního zásobníku v systému je třeba pamatovat na správné rozložení vrstev vody v zařízení. Aby tento proces probíhal tak, jak je třeba, teplá a studená voda musí vytvářet dvě vrstvy. Získání požadovaných vrstev teplé a studené vody je možné díky vhodnému řízení jejich přísunu do akumulačního zásobníku. Správný průběh tohoto procesu je možný při použití napájecího zařízení, jakým je Termoregulátor DEFRO 57. Při spuštění kotle Termoregulátor DEFRO 57 tlačí vodu dovnitř, aby byla rychle dosažena pracovní teplota a začala se zahřívat nádrž. Následně Termoregulátor pomalu pumpuje horkou vodu do horní části akumulačního zásobníku, při čemž udržuje optimální teplotní vrstvy vody.

VÝHODY POUŽITÍ TERMOREGULÁTORU

  • Rychlejší ohřev kotle
  • Termoregulátor DEFRO 57 zapojený v topném systému prodlužuje životnost kotle zvyšováním teploty vody vracející se ze systému, čímž významně omezuje nízkoteplotní korozi kotle.
  • Pro udržení tepla systém bez akumulačního zásobníku se rozjíždí několikrát za den, což vede k větší spotřebě paliva. Namontování v topném systému akumulačního zásobníku spolu s Termoregulátorem DEFRO 57 umožňuje snížení nákladů až o 50%.
  • Stálé udržování vyšší teploty vody vracející se ze systému do kotle vede k omezení emisí prachu do ovzduší.

 

 

 

 

Licznik odwiedzin: 9066954 , dzisiaj: 6 , wczoraj: 45 , online: 0