Kotly série MAX

filtry

Kotly série MAX pre každú stavebnú investíciu

Ponuka výrobkov DEFRO zahrnuje aj kotly so stredným a veľkým výkonom, ktoré sú určené pre kúrenie v systémoch ústredného kúrenia a na prípravu TÚV v obytných a verejných budovách. Kotly sérii MAX splňujú požiadavky normy EN-303-5:2012 a požiadavky Ecodesign (Ekoprojekt) v súladu so smernicami Európskej únie. Boli navrhnuté na spaľovanie tuhých palív s rozdelením na čierne uhlie sortimentu eko-hrášok a biomasu v podobe pelet a zaisťujú trvalú prácu zariadenia vo vykurovacom období.

Vďaka výskumným prácam a stálej kontrole v projektovej etape a pri výrobe, získali kotly uznanie v mnohých investičných objektoch na území našej krajiny aj v zahraničí.

V prípade kotlov série MAX je zvlášť dôležité plnenie pokynov týkajúcich sa montovania a prevedenia tepelného zabezpečenia, a správna obsluha zariadenia, toto účinne zaručuje jeho fungovanie. Voľba výkonu kotla by sa mala odohrávať na základe prevedeného energetického auditu a montáž prevedený oprávnenými kvalifikovanými pracovníkmi podľa platných noriem a pokynov výrobcu obsiahnutých v technickej a prevádzkovej dokumentácii kotla.

Každý kotol z tohto typového radu môže byť naším konštrukčným oddelením prispôsobený požiadavkám investície z hľadiska technického a dodatočného vybavenia. Zaisťujeme aj odborné technické poradenstvo, záručný a pozáručný servis. Pre kotly série MAX je typická solídna konštrukcia a kvalita prevedenia, na priebeh procesu spaľovania dohliada elektronický regulátor kotla. Regulátor vykonáva priebežné merania teploty, ktorým prispôsobuje prácu podávača a ventilátora, a reguluje prácu čerpadiel a iných subsystémov odpovedajúcich za prácu zariadenia, vďaka čomu kotol nevyžaduje stále sledovanie.

Defro má obrovské výrobné možnosti a moderný strojový park. Preto naša ponuka kotlov série MAX umožňuje rozšírenie ponuky zariadení s v oblasti kotlov s výkonom od 500 do 900 kW. Príprava projektov v našej vlastnej konštrukčnej kancelárii umožňuje výrobu špeciálnych kotlov s veľkým výkonom a s podporou stálej kontroly už počas vstupných etáp výroby. Vyhotovenie kotlov z našej ponuky s výkonom vyšším ako 500 kW realizujeme na základe individuálneho dotazu. Za týmto
účelom je potrebná bezprostredná konzultácia, ktorá umožní zvoliť kotol individuálne z hľadiska potrieb a podmienok konkrétnej investície.

Licznik odwiedzin: 9061257 , dzisiaj: 46 , wczoraj: 32 , online: 0