Serwis - najczęściej zadawane pytania

Ovládanie Adaptive Control

dodano:

Ovládanie Adaptive Control

Riadenie práce podávačových kotlov spočíva v dodávke príslušného množstva paliva a vzduchu na spaľovanie potrebné pre dosiahnutie teploty nastavenej na kotle.

Množstvo vzduchu musí byť v presne určenom pomeru ku množstvu dávkovaného paliva. Pokiaľ nebudú zaistené správne pomery, stane sa proces spaľovania neefektívny. Príliš veľké množstvo vzduchu spôsobuje zvýšenie komínových strát, prílišné zohrievanie horáku, z druhej strany príliš malé množstvo vzduchu vedie ku neúplnému spaľovaniu, ostávaniu v popole nespálených zvyškov, vzniku nadmerného množstva sadzí, dechtovania. Vo skutočných podmienkach prevádzkovania kotlov sa vyskytuje veľa faktorov, ktoré môžu ovplyvniť pomer medzi vzduchom a palivom, okrem správne volených ovládačom kotla otáčok vetráku v pomere ku množstvu pridávaného paliva. Rozhodujúci vplyv na zmenu množstva dodávaného vzduchu majú nasledujúce faktory: premenlivosť ťahu komína, ktorú ovplyvňuje konštrukcia komína, vonkajšia teplota, lokalizácia budovy, vietor, stupeň znečistenia roštu a konvekčných kanálov kotla (odpor rastúci medzi dobami čistenia), granulácia paliva. Inovačné riadenie s algoritmom Adaptive Control umožňuje nezávislosť od premenlivých podmienok vyskytujúcich sa v priebehu prevádzky kotla s podávačom. V novom systéme riadenia bola použitá spätná väzba, s použitím ktorej je výkon ventilátora zvolený na základe signálu z Hallovho senzora namontovaného turbínovom meradle prietoku. Systém Adaptive Control významne zlepšuje účinnosť spaľovania, vďaka čomu sa menej nečistôt dostáva do ovzdušia a znižuje sa potreba častých zásahov obsluhy do činnosti kotla. Veľa problémov týkajúcich sa práce kotla je spojených s potrebou vytvárania pri odvádzaní spalín správneho komínového ťahu. Stále vyššia účinnosť vyrábaných kotlov si vynucuje významné zníženie teploty spalín, často však nie sú splnené požiadavky DEFRO na komínový ťah. V takýchto prípadoch zaistenie správnych podmienok prevádzky kotla je možné po namontovaní na výstup spalín z kotla odťahového ventilátora.

 

Licznik odwiedzin: 9066953 , dzisiaj: 5 , wczoraj: 45 , online: 0